เทสโก้ โลตัส ร่วมประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาค

21 กรกฎาคม 2563
เทสโก้ โลตัส ร่วมประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ณ กระทรวง พ ม. ตอกย้ำผู้รับรางวัลนายจ้างดีเด่น 3 ปีซ้อน

นาง อรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยเทสโก้ โลตัส เป็นหนึ่งในบริษัทรายแรกในประเทศไทย ที่ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจน นอกจากความหลากหลายทางเพศแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังมีนโยบายสนับสนุนความหลากหลายในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นอายุ ศาสนา เชื้อชาติ และความเชื่ออื่นๆ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของเพื่อนพนักงานทุกคน (Diversity & Inclusion)  ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ “60 ยังแจ๋ว” เปิดรับผู้สูงอายุทำงานที่สาขาทั่วประเทศ การสร้างอาชีพให้กับผู้บกพร่องทางร่างกาย การจัดโปรแกรมผู้จัดการฝึกหัด หรือ Management Trainee Programme สำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรง หรือแม้กระทั้งการจัดกิจกรรม Pride Month หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) แก่พนักงานในเดือนที่ผ่านมา ทั้งยังได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Kincentric Best Employer Thailand 2019) ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน
View879

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย