เทสโก้ โลตัส ต่อยอดเมนู “ราคามหาชน” 25 บาท แถมน้ำดื่มฟรีสำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม

22 กันยายน 2563
เทสโก้ โลตัส ต่อยอดเมนู “ราคามหาชน”  25 บาทในศูนย์อาหารทั่วประเทศ
แถมน้ำดื่มฟรีสำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม ฝ่าวิกฤตโควิด
-19
 
เทสโก้ โลตัส ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ต่อยอดแคมเปญ “ราคามหาชน” แถมน้ำดื่มฟรีแก่ผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม เมื่อซื้ออาหารเมนู “ราคามหาชน” 25 บาท ที่ศูนย์อาหารเทสโก้ โลตัส 169 สาขาทั่วประเทศ เพื่อช่วยประหยัดค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ 22 – 30 กันยายน 2563 โดยผู้ที่ซื้ออาหารเมนูราคามหาชนสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปแลกน้ำดื่ม 600 มิลลิลิตรได้ฟรีที่เคาน์เตอร์จำหน่ายเครื่องดื่มได้ทันที ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ได้เปิดตัวแคมเปญ “ราคามหาชน” ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ตัดและตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนเพื่อช่วยลูกค้าและประชาชนประหยัด นอกเหนือจากสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในทุกสาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์แล้ว แคมเปญ “ราคามหาชน” ยังรวมถึงเมนูอาหารในศูนย์การค้าที่จำหน่ายในราคาเพียงจานละ 25 บาทเท่านั้น จนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้
 
View607

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย