เทสโก้ โลตัส รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

22 กันยายน 2563
เทสโก้ โลตัส รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
เป็นปีที่
 15 ติดต่อกัน สูงสุดในประวัติการ 205 สาขา

นางอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส (กลาง) รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2563 จาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ขวา) เป็นปีที่ 15 ที่เทสโก้ โลตัส ได้รับรางวัลติดต่อกัน นอกจากนั้น ในปีนี้ เทสโก้ โลตัส มีสาขาที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นถึง 205 สาขา สูงที่สุดในประวัติการ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเทสโก้ โลตัส ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดูแลเพื่อนพนักงาน สร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นและมอบโอกาสในการเติบโตในสายงาน รวมถึงสวัสดิการพนักงานที่มากกว่าผลตอบแทนทางการเงิน
 
View781

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย