ประกาศชื่อผู้โชคดี กิจกรรมมหกรรมทอง ครั้งที่ 15

16 ตุลาคม 2563
รายชื่อผู้โชคดี มหกรรมทอง ลดค่ากำเหน็จทุกวัน 10 รางวัล
 
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 ธนภรณ์ คำประภัสสร
2 นงนุชพลสดี
3 วารินทร์ พรมติงการ
4 ปรางค์ฤทัย ติดอิกุล
5 ยุนารี มะทาล้อ
6 สันมณี เณรบางแก้ว
7 อรันท์บดินทร์ วะชุม
8 นางลัดดาวัลย์ อีซูโอฟอร์
9 ชวลิต เกตุวัตถา
10 ศิวพร เปี่ยมพงษ์สานต์
  
หมายเหตุ
  1. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
  2. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.) และยืนยันการรับรางวัล ภายใน 7 วัน หลังการประกาศรางวัล 
  3. หากเกินวันที่กำหนดหรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ทางคณะกรรมการจะเลือกรายชื่อสำรองขึ้นมารับรางวัลทันที
  4. หมดเขตรับรางวัล 30 พ.ย. 63
View685

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย