โลตัส เดินหน้าสานต่อ 3 พันธกิจ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ระลอกที่ 3

24 พฤษภาคม 2564
โลตัส เดินหน้าสานต่อ 3 พันธกิจ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ระลอกที่ 3
ดูแลลูกค้าและเพื่อนพนักงาน จัดหาสินค้าเพียงพอในราคายุติธรรม พร้อมสนับสนุนชุมชน

โลตัส ตั้งมั่นสานต่อพันธกิจ 3 ประการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกล่าสุด เพื่อให้ลูกค้า พนักงาน และสังคมไทยก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปได้ คือ การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อนพนักงาน การจัดหาสินค้าที่จำเป็นและอาหารให้เพียงพอในราคาที่เอื้อมถึงสำหรับประชาชน และการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

พันธกิจที่ 1: ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อนพนักงานของเรา
 • เคร่งครัดเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสาขาเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิและสวมใส่หน้ากากก่อนปฏิบัติงานหรือเข้าสาขา ติดตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง อบละอองฆ่าเชื้อในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยง ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสเป็นประจำ ในส่วนของศูนย์กระจายสินค้า มีการเพิ่มจำนวนรถรับส่งพนักงานเพื่อควบคุมระยะห่าง พนักงานขับรถจะต้องทำความสะอาดรถทุกครั้งหลังการรับ-ส่งพนักงาน คู่ค้าทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบนบรรจุภัณฑ์สินค้าก่อนจัดส่ง และสำหรับพนักงานสำนักงานใหญ่ให้ปฏิบัติหน้าที่จากที่บ้าน (work from home) เพื่อป้องกันการเสี่ยงติดเชื้อ
 • เสริมความมั่นใจและปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ให้เพื่อนพนักงานด้วยอุปกรณ์ป้องกันครบครัน โลตัสแจกหน้ากากอนามัยให้เพื่อนพนักงานที่สาขาทั่วประเทศ ศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงถุงมือยาง Face shield เจลแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอต่อเพื่อนพนักงานทุกคน นอกจากนั้นยังได้เริ่มติดตั้งฉากกั้นอคริลิค ป้องกันการแพร่พระจายเชื้อในบริเวณแคชเชียร์และจุดบริการลูกค้าสำหรับสาขาในจังหวัดสีแดงเข้มตามคำสั่งรัฐบาล
 • จัดทำกรมธรรม์ประกันสุขภาพและประกันชีวิตเพิ่มให้เพื่อนพนักงานกลุ่ม Associate Store Operations, พนักงานเสริม และ พนักงานพาร์ทไทม์ประเภทต่าง ๆ เช่น นักเรียน ผู้สูงอายุ เป็นต้น


พันธกิจที่ 2: จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เพียงพอกับความต้องการ พร้อมจำหน่ายสินค้าในราคาที่คุ้มค่าและเป็นธรรมทุกวัน

โลตัสให้ความสำคัญกับการจัดหาสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสดและอาหารแห้งให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยยึดมั่นในการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม เราให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขยายเวลาแคมเปญราคามหาชน ตัดและตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นต่อค่าครองชีพ 180 รายการ จนถึง 30 มิถุนายน 2564 ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอาหารสด และอาหารพร้อมทาน นำมาตัดและตรึงราคา ที่โลตัสสาขาใหญ่และสาขาเล็กกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ และโลตัส ช้อปออนไลน์ เพื่อช่วยลดภาระ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นี้


พันธกิจที่ 3: การช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
 • บริจาคอาหาร ของใช้จำเป็น หน้ากากให้โรงพยาบาล และชุมชน อาทิ น้ำดื่ม อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เจลแอลกอฮอล์ ให้กับหน่วยงานและชุมชนเกือบ 200 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม 13 แห่ง โรงพยาบาล 33 แห่ง ด่านคัดกรองและด่านตรวจ 138 แห่ง รวมถึงชุมชนใกล้เคียงสาขา
 • มอบหน้ากากผ้ากว่า 35,000 ชิ้น ให้กับกรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และทัณฑสถานหญิงกลางในกรุงเทพมหานคร และในบางส่วนมีการกระจายไปยังเรือนจำอื่น ๆ
 • รับซื้อผักและผลไม้ที่เกิดปัญหาผลิตผลล้นตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 เช่น แตงโม ฟักทอง ผักคะน้า ฟักเขียว เป็นเต้น โดยนำไปบริจาคต่อให้กับโรงครัวกลางของโรงพยาบาลสนามในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ เช่น ในจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนำไปทำอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิดต่อไป และมีการบริจาคให้กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อกระจายต่อให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โดยบริจาคไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 30,500 กิโลกรัม
 • สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและผลักดันสินค้า SME ขึ้นห้าง โดยมีการจัดสัมมนาออนไลน์ ให้ความรู้ในการขยายช่องทางการค้าบนโมเดิร์นเทรด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้คุยกับฝ่ายจัดซื้อของโลตัสโดยตรง ทุกหมวดหมู่สินค้า โดยมีแผนจะจัดสัมมนานี้ทุกเดือนเป็นการช่วยเหลือ SME ไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.TescoLotus.com/SME
 • จัดเทศกาลมะม่วงและผองเพื่อนที่โลตัสรับซื้อมะม่วงที่ล้นตลาดตรงจากเกษตรกรจำนวน 3,200 ตัน ในหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ มะม่วงแก้ว มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงแรด เป็นต้น และได้สนับสนุน SME ด้วยการรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทานคู่กับมะม่วง อาทิ น้ำปลาหวาน และข้าวเหนียวมูน
 • ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพที่เปราะบาง โดยมีการให้ทุนประกอบอาชีพกับกลุ่มเปราะบาง อาทิ แม่เลี้ยงเดี่ยว โดยเป็นการนำรายได้จากถุงคืนชีพที่จำหน่ายในสาขาของโลตัส มอบให้กับผู้ประกอบอาชีพที่ประสบปัญหาขาดรายได้ในวิกฤติโควิด-19 รวมทั้งอุปกรณ์การประกอบอาชีพต่าง ๆ
 • โครงการเปลี่ยนกล่องและลังกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษ SCGP โดยโลตัสจับมือกับ SCGP เปิดจุดรับกล่องและลังกระดาษจากลูกค้าและประชาชนทั่วประเทศที่โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขา เพื่อนำไปรีไซเคิลให้เป็นเตียงสนามกระดาษ เอสซีจีพี โดยระยะเวลาตั้งแต่การเปิดรับบริจาค โลตัสได้รับมอบกล่องและลังกระดาษไปแล้วกว่า 50,000 กิโลกรัม หรือนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษได้จำนวนกว่า 3,500 เตียง ส่งกระจายให้กับโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เช่น โรงพยาบาลสนามอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนลูกค้าและประชาชน พับกล่องกระดาษ ทำความสะอาด ลอกเทปกาวออก และนำมาบริจาคได้เลยที่โลตัส ไฮเปอร์ มาร์เก็ต 220 สาขา ทั่วประเทศ
 • เปิดพื้นที่ให้บริการวัคซีนโควิด-19 โดยโลตัสได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และภาครัฐ ในการเปิดพื้นที่เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และครอบคลุม ที่โลตัส สาขาพระราม 4 เพื่อรองรับการแพร่ระบาดในชุมชนคลองเตย นอกจากนั้น โลตัส สาขาพระราม 4 และโลตัส สาขามีนบุรี จะเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 • จ้างพนักงานร้านอาหารในศูนย์การค้าโลตัส ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการห้ามรับประทานในร้าน จากที่มีมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในการยกระดับมาตรการพื้นที่ควบคุมต่าง ๆ ที่ผ่านมา และมีมาตรการสำคัญที่ห้ามไม่ให้ลูกค้ารับประทานอาหารให้ร้าน และผ่อนคลายเป็นการนั่งทานได้เพียง 25% ของร้าน โลตัสเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการจ้างงานพนักงานในร้านอาหารในพื้นที่ศูนย์การค้าโลตัส เราจึงเปิดรับจ้างงานพนักงานร้านอาหารดังกล่าวมาทำงานในไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นการชั่วคราว เป็นการช่วยเหลือพนักงานร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบให้สามารถมีรายได้ยังชีพอยู่ได้
View1K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย