โลตัส รับซื้อผักตรงจากเกษตรกรกว่า 1,000 ครัวเรือน จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

12 พฤษภาคม 2564
โลตัส รับซื้อผักตรงจากเกษตรกรกว่า 1,000 ครัวเรือน จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ
พร้อมผลักดันผลิตผลการเกษตร และสินค้า SME ขึ้นห้าง ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19

โลตัส มุ่งหน้าดำเนินโครงการรับซื้อผักตรงจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้รับซื้อผักตรงจากเกษตรกรกว่า 1,000 ราย โดยไม่ผ่านคนกลาง จากทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ส่งมอบผักสดคุณภาพสูง ปลอดภัย ถึงมือลูกค้าทั่วไทยทุกวัน และสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงให้กับกลุ่มเกษตรกรและครอบครัว แม้ในช่วงวิกฤติโควิด-19 อีกทั้งยังพร้อมผลักดันสินค้าผู้ประกอบการ SME ขึ้นห้างด้วยเวทีเจรจาธุรกิจการค้าทุกเดือน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME นำสินค้าวางจำหน่ายที่โลตัสทุกสาขา และออนไลน์

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โลตัสยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การวางแผนการเพาะปลูก ตลอดจนการเก็บเกี่ยว และขนส่งผลิตผล โดยโลตัสได้มีการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกร (direct sourcing) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และมีการเพิ่มปริมาณที่รับซื้อขึ้นทุกปี เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรทั่วประเทศมีรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคง นอกจากนั้น โลตัสยังได้มีการทำงานร่วมกับภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง ก้าวหน้า และมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในปี 2563 เราได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาดนำการผลิตเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปัจจุบัน โลตัส ขยายโครงการซื้อตรงไปสู่เกษตรกรครบจำนวนกว่า 1,000 รายในทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ตามเจตนารมณ์และเป้าหมายของ โลตัส ในการสร้างความเข้มแข็ง และรายได้ที่มั่นคงและเป็นธรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ และส่งมอบผักสดคุณภาพสูง ปลอดภัย ในราคาที่เอื้อมถึง ให้ลูกค้าของเราทุกวัน

นอกจากนั้นโลตัสยังได้มีการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย SME ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการวางจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SME ในสาขาของเรา และได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ในการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ เปิดการเจรจาธุรกิจการค้าทุกเดือนให้กับผู้ประกอบการ SME ได้ร่วมเป็นคู่ค้ากับเรา โดยโลตัสจะเป็นพี่เลี้ยงช่วยพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และการผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีความแข็งแกร่ง และสามารถวางจำหน่ายสินค้าได้ในสาขาของเรา เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับผู้ประกอบการ SME

โลตัสจะยังคงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย SME อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับค่าจ้างที่เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ และได้รับส่วนแบ่งที่เป็นธรรมตามที่ระบุในเกณฑ์ เพื่อร่วมกันสร้างให้รากฐานของเศรษฐกิจของประเทศสามารถพัฒนาก้าวหน้า มีความเข้มแข็ง และช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนในวงกว้าง พร้อมพาประเทศไทยผ่านวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน”

 
View1.8K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย