โลตัส รวบรวมกล่องและลังกระดาษกว่า 50,000 กิโลกรัม รีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษ

17 พฤษภาคม 2564
โลตัส รวบรวมกล่องและลังกระดาษกว่า 50,000 กิโลกรัม
รีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษ
SCGP สู้โควิด-19

14 พฤษภาคม 2564 - โลตัส รวบรวมกล่องและลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้วกว่า 50,000 กิโลกรัมจากลูกค้า ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งมอบให้ SCGP นำไปรีไซเคิลผลิตเป็นเตียงสนามกระดาษ บริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ โดยล่าสุด โลตัสได้รับมอบกล่องและลังกระดาษจำนวน 33,000 กิโลกรัม จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมทบกับกล่องและลังกระดาษที่ลูกค้าและประชาชนร่วมกันนำมาบริจาคที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต โลตัส ทั่วประเทศอีก 17,000 กิโลกรัม รวมทั้งหมด 50,000 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับ SCGP เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษ SCGP กระจายให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศต่อไป

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคคลและความยั่งยืน ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “โลตัส ดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์ หนึ่งในโครงการที่เราได้ร่วมกับหลายภาคส่วนคือ การเปิดจุดรับบริจาคกล่องและลังกระดาษในไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีความกังวลเกี่ยวกับจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามที่อาจไม่เพียงพอ โลตัส จึงได้ร่วมมือกับ SCGP นำกล่องและลังกระดาษไปรีไซเคิลผลิตเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี มอบให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ โดยเราได้เปิดให้ลูกค้าและประชาชน ที่มีจิตศรัทธา สามารถนำกล่องมาบริจาคที่จุดรับของเราในไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ โดยล่าสุด โลตัสได้รับมอบกล่องและลังกระดาษ จำนวน 33,000 กิโลกรัม จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสมทบกับกล่องและลังกระดาษที่ลูกค้าและประชาชนร่วมกันนำมาบริจาคที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต โลตัส ทั่วประเทศอีก 17,000 กิโลกรัม รวมทั้งหมด 50,000 กิโลกรัม และโลตัสได้ทำการส่งมอบให้กับ SCGP เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษ SCGP กระจายให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศต่อไป”

ที่ผ่านมา เราได้เปิดจุดรับกล่องและลังกระดาษเหล่านี้ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าช่วยกันนำกล่องกระดาษถูกจัดเก็บเข้าระบบอย่างถูกวิธี ด้วยการนำไปรีไซเคิลเพื่อสร้างประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนั้นโลตัสยังมีโครงการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามเป้าหมายของโลตัสในการสร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์ (closed-loop packaging system) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน อาทิ
  • โครงการ “มือวิเศษ x วน” ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เปิดจุดจุดรับถุงพลาสติกและฟิล์มพลาสติกสะอาด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นถุงพลาสติกแบบหนาใช้ซ้ำ ที่โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม 40 แห่ง
  • เครื่องรับขวดพลาสติกแบบอัตโนมัติ (Reverse Vending Machine) เครื่องหย่อนขวดพลาสติก ที่ลูกค้าสามารถนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลใน 15 สาขาของโลตัส โดยจะได้รับแต้มคลับการ์ด 25 แต้มต่อขวด 1 ขวด ซึ่งแต้มคลับการ์ดสามารถนำไปแลกเป็นส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ และจะขยายให้ครอบคลุม 22 ไฮเปอร์มาร์เก็ตทั่วกรุงเทพมหานคร ภายในสิ้นปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและประชาชนช่วยกันคัดแยกและรีไซเคิลขยะอย่างถูกวิธี
  • โครงการ “ข.ขวด แลก ข.ไข่” จุดรับขวดพลาสติก โดยลูกค้าสามารถแลกไข่ไก่ฟรี 1 ฟองสำหรับขวดพลาสติกทุก ๆ 10 ขวดที่นำมารีไซเคิล โดยสามารถนำคูปองจากเครื่องมาติดต่อรับไข่ไก่ได้ที่จุดบริการลูกค้า ในเบื้องต้นได้ทำการติดตั้งเครื่องจำนวน 6 เครื่องที่โลตัสสาขารัตนาธิเบศร์ พระราม 4 บางแค ตราด กุมวาปี และสระบุรี พร้อมทั้งได้มอบเครื่องจำนวน 4 เครื่อง ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างโมเดลการรีไซเคิลขยะในชุมชน

โครงการต่าง ๆ ที่โลตัสได้ดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและประชาชนช่วยกันคัดแยกและรีไซเคิลขยะอย่างถูกวิธี เพื่อที่จะสามารถนำขยะเหล่านี้ไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามเป้าหมายของโลตัสในการสร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์ และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
 
View1.5K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย