รับฟรี ข้าวสาร 250 กรัม เมื่อซื้อบัตรศูนย์อาหาร (ชนิดไม่แลกคืน) 120 บาท
รับฟรี ข้าวสาร 500 กรัม เมื่อซื้อบัตรศูนย์อาหาร (ชนิดไม่แลกคืน) 200 บาท
อร่อยสบายกระเป๋า สั่งหลายร้านได้ในออเดอร์เดียว ที่ Tesco Eats

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย