ช้อปเพลิน ได้เกินคุ้ม กับกิจกรรมนาทีทอง สาขา ชุมพร

26 กรกฎาคม 2562
ชื่อรายการ: ช้อปเพลิน ได้เกินคุ้ม กับกิจกรรมนาทีทอง 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม: 19 ส.ค. - 15 ก.ย. 62 กิจกรรมจัดทุกวัน (รวม 4สัปดาห์) *เฉพาอาทิตย์ จะมีการจับรางวัล

สาขาที่ร่วมรายการ: สาขาชุมพร

วิธีการร่วมรายการ: 
 • ช้อปที่โซนพลาซ่าครบ 400 บาท (สามารถรวบใบเสร็จได้ไม่จำกัดแต่ต้องเป็นใบเสร็จจากร้านค้าที่ไม่ซ้ำกัน ภายในสัปดาห์เดียวกัน)
 • นำใบเสร็จเย็บรวมกัน เขียนชื่อ และ เบอร์โทร ให้ทางทีมงานเพื่อใส่ลงในไข่กาชาปอง เพื่อใส่ในวงล้อหมุน
 • จับรางวัลทุกสัปดาห์ในวันอาทิตย์ ลูกค้าสามารถสะสมได้ตั้งแต่วันจันทร์ของอาทิตย์นั้นๆ

กำหนดจับรางวัล และประกาศผล: จับรางวัลผู้โชคดี ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ เวลา 16:00 น.

รายละเอียดรางวัลในแต่ละสัปดาห์ :
สร้อยคอทองคำ หนัก 25 สตางค์ รางวัลละ 1 เส้น จำนวน 5 รางวัล/สัปดาห์
เครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า 1,500 บาทรางวัลละ 1 ชิ้น จำนวน 3 รางวัล/สัปดาห์
รวมรางวัลทั้งสิ้นทั้งแคมเปญกว่า 129,760 บาท 

เงื่อนไขการร่วมรายการ
 • กิจกรรมนี้สำหรับลูกค้าเทสโก้ โลตัส ที่ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการของร้านค้าที่เช่าพื้นที่ที่ร่วมรายการ (ยกเว้นพื้นที่ขายของเทสโก้ โลตัส ศูนย์อาหารการจ่ายค่าบริการโทรศัพท์และสาธารณูปโภค) ภายในเทสโก้ โลตัส สาขาชุมพร(“ร้านค้า”) ตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป (ราคาสุทธิ)โดยสามารถรวมใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในวันเดียวกันได้ จะได้รับ 1 สิทธิ์ นำใบเสร็จจากร้านค้ามารับของพรีเมียม ณ บริเวณบูธกิจกรรมและร่วมกิจกรรมจับฉลากโดยเขียน ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์หย่อนใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ บริเวณบูธกิจกรรม สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพรเพื่อลุ้นรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 5 รางวัลต่อสัปดาห์มูลค่ารางวัลละ 5,588 บาท รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล มูลค่ารวม 111,760 บาท (*ข้อมูล ณวันที่ 9 ก.ค. 62) หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน 3 รางวัลต่อสัปดาห์ มูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล มูลค่ารวม 18,000 บาท
 • เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 62 – 15 ก.ย. 62 จับรางวัลทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00น. ณ เทสโก้โลตัส สาขาชุมพร เลขที่ 176 ม.3 ตำบลวังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 และประกาศผล ณ จุดจับรางวัลในวันเดียวกันจับรางวัลครั้งแรกวันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 2562
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ภายในบริเวณพื้นที่การจับรางวัลและสามารถแสดงตัว ณ เวลาประกาศรางวัลเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนที่ตรงกับที่เขียนในใบเสร็จรับเงินมาแสดงเป็นหลักฐานในการรับรางวัล และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมนี้เท่านั้น
 • ใบเสร็จรับเงินที่นำมาลุ้นจับรางวัลไปแล้ว จะไม่นำมารวมจับรางวัลในรอบถัดไปอีก
 • ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าที่นำมาร่วมกิจกรรมสงวนสิทธิ์เฉพาะร้านค้าที่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจากเครื่องพิมพ์เท่านั้น
 • พนักงาน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“บริษัทฯ”) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัสรีเทล โกรท พนักงานร้านค้าในพื้นที่เช่าทุกร้านที่อยู่ในเทสโก้ โลตัส สาขาชุมพรและพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • รางวัลไม่สามารถจำหน่าย แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลหรือเรียกร้องมูลค่ารางวัลที่ได้รับไปหากตรวจพบในภายหลังว่ามีการทำผิดกติกาการร่วมกิจกรรม หรือเกิดการทุจริตจากการได้รับรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

 
View126
Share

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย