ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม "กินให้สุด แล้วไปสุขที่ญี่ปุ่น" กับ ศูนย์อาหารเทสโก้ โลตัส

9 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม “กินให้สุด แล้วไปสุขที่ญี่ปุ่น” กับ ศูนย์อาหารเทสโก้ โลตัส
 
รางวัลตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมที่พักประเทศญี่ปุ่น จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 7 แสนบาท เดินทางวันที่ 21-25 กันยายน 2562 นี้
 
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 คุณกรวิภา จินะใจหาญ
2 คุณญาณิศา เทวรินทร์
3 คุณเกษราภรณ์ โพธิ์ทอง
4 คุณประภาส อเนกสุข
5 คุณช่อณภา เหมือนแย้ม
6 คุณหนึ่งฤทัย จีนประชา
7 คุณสุรีรัตน์ ณ วิเชียร
8 คุณวารินทร์ โพทูล
9 คุณธีระเดช เพชรแก้ว
10 คุณฉลวย หงษ์สี
11 คุณศุภกร วิชัยชนม์
12 คุณกัลยา​ ยอดเพ็ชผ่องศรี
13 คุณมนัสนันท์ วิเศษวิสัย
14 คุณวันวิสา สมบุญ
15 คุณภูดิศ จันทราริน
View1.9K
Share

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย