ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกับกิจกรรมช้อปฟิน ยีนส์ แว่นตา

12 มกราคม 2564
รายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางดินเนอร์สุดหรูที่ ซิรอคโค่ ณ โรงแรมเลอบัว
 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล จากร้าน
1 ศาลิยา บัวทรัพย์ แว่นท็อปเจริญ
2 สาวิตรี สุดจัน แว่นท็อปเจริญ
3 ดวงดาว สังข์เฉย แว่นท็อปเจริญ
4 นิคม ไม้เลื้อย KT OPTIC
5 นฤพนธ์ มะคงสุข แว่นท็อปเจริญ
6 ทศพล เอกปิยะกุล KT OPTIC
7 PHUKIT PHOKHAENG แว่นท็อปเจริญ
8 ศิริอร แย้มนาม KT OPTIC
9 วิภาพักตร์ ถิรสัตยาพิทักษ์ Mc Jeans
10 ศศิพิมล แก้วทวีทรัพย์ Mc Jeans

รายละเอียดการรับรางรับรางวัล
เนื่องจากสถานการณ์โควิท-19 ทางบริษัทลัคกี้วัน จะติดต่อในการรับส่ง-เอกสารผ่านทาง Line@Tescolotusplaza เท่านั้น
  1. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
  2. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.) และยืนยันการรับรางวัล ภายใน 7 วัน หลังการประกาศรางวัล 
  3. หากเกินวันที่กำหนดหรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ทางคณะกรรมการจะเลือกรายชื่อสำรองขึ้นมารับรางวัลทันที
  4. ทางโลตัสจะแจ้งให้ทราบถึงกำหนดการณ์ในการรับประทานอาหารที่ Sirocco อีกครั้งภายหลังจากสถานการณ์โควิทคลี่คลาย
View1.6K
Share

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย