ลุ้นรางวัลสร้อยคอทองคำ หนัก 50 สตางค์ ที่ เทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก

27 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อรายการ: ช้อปเพลิน ได้เกินคุ้ม กับกิจกรรมนาทีทอง 
 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : 4 - 31 มี.ค. 62 กิจกรรมจัดทุกวัน (รวม 4 สัปดาห์)
*เฉพาอาทิตย์ จะมีการจับรางวัล
 
สาขาที่ร่วมรายการ : พิษณุโลก
 
วิธีการร่วมรายการ : 
- ต่อที่หนึ่ง: ช้อปที่โซนพลาซ่าครบ 400 บาท รับฟรีคูปองเงินสดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ มูลค่า 100 บาท (สามารถรวบใบเสร็จได้ไม่จำกัดแต่ต้องเป็นใบเสร็จจากร้านค้าที่ไม่ซ้ำกัน ภายในอาทิตย์เดียวกัน)
- ต่อที่สอง: นำใบเสร็จเย็บรวมกัน เขียนชื่อ และ เบอร์โทร ให้ทาง ทีมงานเพื่อใส่ลงในไข่กาชาปอง เพื่อใส่ในวงล้อหมุน
- จับรางวัลทุกสัปดาห์ในวันอาทิตย์ ลูกค้าสามารถสะสมได้ตั้งแต่วันจันทร์ของอาทิตย์นั้นๆ
 
รายละเอียดรางวัลในแต่ละสัปดาห์ :
รางวัลที่ 1 - 4 ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 เส้น
รางวัลที่ 5 – 10 สินค้าสมนาคุณ รางวัลละ 1 ชิ้น
 
เงื่อนไขการร่วมรายการ : 
    • นำใบเสร็จจากร้านค้าในโซนพลาซ่าที่ร่วมรายการ มูลค่าครบตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นมาหย่อนที่กล่อง ณ บูธกิจกรรม
    • สามารถรวบใบเสร็จได้ไม่จำกัดแต่ต้องเป็นใบเสร็จจากร้านค้าที่ไม่ซ้ำกัน ภายในอาทิตย์เดียวกัน เฉพาะใบเสร็จที่พิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์เท่านั้น (ใบเสร็จจากซุปเปอร์มาร์เก็ต และศูนย์อาหารไม่สามารถร่วมรายการได้)
    • ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดรายการเท่านั้น 
    • ผู้โชคดีต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544)    
    • พนักงานและครอบครัวของพนักงาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัสรีเทล โกรท และบริษัทในเครือเทสโก้ โลตัส รวมถึงพนักงานร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
    • ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม กรณีพบว่ามีการเก็บใบเสร็จของผู้อื่นมาใช้แลก
    • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
    • เฉพาะสาขาพิษณุโลกเท่านั้น 

 
ร้านค้าที่ร่วมกิจกรรม  :
1. Major Cineplex
2. KFC
3. SE-ED Book
4. OFFICE MATE
5. Play Land 
6. Hor Van 
7. Mc Jeans
8. HACHIBAN
9. Dairy Queen
10. Dunkin' Donuts
11. Nut candy
View1.4K
Share

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย