ทานที่ศูนย์อาหาร ลุ้นช้อปฟรีทั้งรถเข็นกับ เทสโก้ โลตัส

1 เมษายน 2562
ทานที่ศูนย์อาหาร ลุ้นช้อปฟรีทั้งรถเข็นกับ เทสโก้ โลตัส
เพียงใช้บริการศูนย์อาหารเทสโก้โลตัส พร้อมแสดงบัตรคลับการ์ด

รายละเอียดโปรโมชั่น:
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 เม.ย. - 31 ก.ค.62
เพียงใช้บริการที่ศูนย์อาหาร เทสโก้โลตัส สาขาไหนก็ได้ รับแต้ม x2 ทันที พร้อมลุ้นเป็นผู้โชคดี ช้อปฟรีทั้งรถเข็นกับ เทสโก้ โลตัส มูลค่า 3,000 บาท รวมทั้งหมด 167รางวัล มูลค่ารวม 501,000 บาท 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
    1. เพียงแสดงบัตรคลับการ์ดเมื่อใช้บริการที่ศูนย์อาหาร เทสโก้โลตัส สาขาไหนก็ได้ รับแต้ม x2 ทันที โดยแต้มคลับการ์ดจะเข้าระบบในวันถัดไป หลังจากมีการใช้ซื้ออาหาร
    2. ลุ้นเป็นผู้โชคดีช้อปฟรีทั้งรถเข็นกับ เทสโก้ โลตัส มูลค่า 3,000 บาทรวมทั้งหมด 167 รางวัล มูลค่ารวม 501,000 บาท สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ใช้บัตรคลับการ์ดสะสมแต้ม ที่ศูนย์อาหารเทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ก.ค.62
    3. สงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 รางวัลต่อ 1 หมายเลขคลับการ์ด ตลอดรายการ
    4. สำหรับรายการลุ้นเป็นผู้โชคดี ได้รับ e-voucher มูลค่า 3,000 บาท บริษัทฯ จะดึงข้อมูลจากระบบคลับการ์ด เพื่อดำเนินการจับฉลาก ในวันที่ 13 ส.ค. 62 ที่บริษัท ลักกี้วันกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 20 ส.ค. 62 ผ่านทาง https://www.facebook.com/TescoLotus/
    5. สมาชิกผู้โชคดี ได้รับ e-voucher มูลค่า 3,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544 
    6. รางวัลไม่สามารถจำหน่าย แลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
    7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลหรือเรียกร้องมูลค่ารางวัลที่ได้รับไป หากตรวจพบในภายหลังว่าเกิดการทุจริตจากการได้รับรางวัล
    8. บริษัทฯ ยึดถือข้อมูลที่อยู่ในระบบเป็นสำคัญ 
    9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ที่เป็นที่สุด
View4.1K
Share

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย