เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ
EN
ข้าวหอมมะลิประชารัฐ
ตราเทสโก้
รอยยิ้มของชาวนาในจังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีษะเกษ และอุบลราชธานีเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนแล้วในวันนี้จากโครงการข้าวหอมมะลิประชารัฐที่ เทสโก้ โลตัส เข้าไปรับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% โดยตรงจากชาวนาใน 4 จังหวัดภาคอีสานโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางหรือโรงสีเอกชน ทำให้ชาวนามีตลาดจำหน่ายข้าวที่ยั่งยืนนำมาซึ่งรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคง พร้อมกันนี้จากความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรในแต่ละพื้นที่ในการคัดสรรข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง นำมาสีและบรรจุด้วยขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีตามมาตรฐาน เทสโก้ โลตัส ในราคาประหยัดทุกวัน
ข้าวขาวหอมมะลิ 100%
100% Jasmine Rice
จังหวัด สุรินทร์
กลิ่นหอม เมล็ดยาว ขาวนุ่ม
ข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ปลูกบนสภาพดินร่วนทราย มีความเค็มเล็กน้อย ฝนแล้งบางช่วง อากาศหนาวเย็นในช่วงเวลากลางคืนซึ่งจะมีผลทำให้เมล็ดข้าวสารใสแกร่ง ช่วยกระตุ้นการสะสมสารหอมระเหยจึงทำให้ข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์มีลักษณะพิเศษคือ

ข้าวขาวหอมมะลิ 100%
100% Jasmine Rice
จังหวัด ศรีสะเกษ
กลิ่นหอม เหนียวนุ่ม เมล็ดขาว เรียวยาว
ข้าวหอมมะลิจากเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษผลิตจากพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 เริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งการรับแสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น และมีแร่ธาตุต่างๆจากการผุพังของหินบะซอลต์ที่เป็นพื้นที่ดินภูเขาไฟเก่า
ข้าวขาวหอมมะลิ 100%
100% Jasmine Rice
จังหวัด อุบลราชธานี
กลิ่นหอม เมล็ดยาว ขาวนุ่ม
ข้าวหอมมะลิจากเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นข้าวที่มีคุณภาพ กลิ่นหอม นุ่ม ตามธรรมชาติ ผ่านกรรมวิธีและเทคนิคการปลูกข้าวที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานจากบรรพบุรุษตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เพาะปลูก เก็บเกี่ยว ตลอดจนแปรรูป จังหวัดอุบลราชธานียังได้รับแสงอาทิตย์แรกก่อนจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย


ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้
Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai
จังหวัด ร้อยเอ็ด
กลิ่นหอม เมล็ดเรียวยาว ขาวนุ่ม
ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นดินแดนแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของชาวนาไทย ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมที่ดีที่สุดในโลก ผืนดินที่แตกระแหง แห้งแล้ง จนกระทั่งชาวกุลาที่ขึ้นชื่อว่ายอดทรหดยังต้องหลั่งน้ำตาให้ ด้วยสภาพเฉพาะทางภูมิศาสตร์ ดินที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีความเค็ม มีธาตุโซเดียมและซิลิก้า ส่งผลให้ข้าวเกิดความเครียดจนหลั่งสารหอมออกมาคัดลอกลิงก์เรียบร้อย