ส่งตรงความสดที่ได้คุณภาพจากฟาร์มถึงมือคุณ

ส่งตรงความสดจากฟาร์มถึงมือคุณ ในราคาที่ย่อมเยา ซึ่งกล้ารับประกันว่า “สดจริง”

ปลอดภัย มั่นใจได้ในที่มา

เทสโก้ โลตัส ใส่ใจดูแล โดยใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสินค้าระดับสากลในทุกขั้นตอน

เลือกผักโดยใช้ระบบสรรหาตรงจากฟาร์ม

เทสโก้ โลตัส ควบคุมการใช้สารเคมีในฟาร์มอย่างเข้มงวด
จึงมั่นใจได้ว่าผักและผลไม้จาก “เทสโก้ โลตัส อีท เฟรช”
จะไม่มีปัญหาเรื่องยาฆ่าแมลงตกค้าง

ปลอดภัยด้วยเนื้อสัตว์ จากฟาร์มระบบปิด

ฟาร์มระบบปิดที่ เทสโก้ โลตัส ใช้ มีการควบคุมโรคระบาด
เป็นอย่างดีและได้มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์จากกรมปศุสัตว์ (GAP)
ซึ่งจะมีสัตวแพทย์และสัตวบาลตรวจสอบฟาร์มอย่างสม่ำเสมอ

รู้ที่มาของอาหารสดจาก QR Code

เมื่อซื้ออาหารสดไปแล้ว สามารถตรวจสอบที่มาได้จาก การสแกน QR Code บนฉลาก ซึ่งจะมีข้อมูลของแปลงเพาะปลูก ฟาร์มเลี้ยง รวมไปถึงข้อมูลทางโภชนาการและเมนูอาหารแนะนำ
จากสินค้านั้น ๆ ด้วย

ยืดอายุความสดด้วยบรรจุภัณฑ์แบบใหม่

ถุงผักแบบใหม่จาก เทสโก้ โลตัส สามารถให้ออกซิเจนเข้ามาในถุงได้ในปริมาณที่เหมาะสม
จึงช่วยยืดความสด และ เก็บรักษาได้นานขึ้น

ขนส่งสินค้าโดยคำนึงถึงความสดใหม่เป็นหลัก

จัดส่งโดยใช้รถขนส่งขนาดใหญ่ที่สามารถควบคุมความสดได้จนถึงหน้าร้าน ซึ่งเป็นรถขนส่งที่แยกห้องแช่เย็น
กับห้องแช่แข็งออกจากกัน จึงสามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะกับสินค้าแต่ละประเภทได้

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะยังสดใหม่จนถึงมือคุณ จึงมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ที่ศูนย์กระจายสินค้าและที่ เทสโก้ โลตัส อย่างสม่ำเสมอ

รับประกันคุณภาพ

มีการตรวจสอบคุณภาพของอาหารสดกว่า 1,000 รายการทุกสัปดาห์
เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ ที่ เทสโก้ โลตัส

สัมผัสความสดจริงด้วยตัวคุณเอง

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย