สมัครร้านกับเรา

รายละเอียดร้านค้าเช่า

ข้อมูลติดต่อ

บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับความสนใจของท่านมา ณ ที่นี้ ทางบริษัทฯ เราจะใช้ข้อมูลรายละเอียดตามข้อเสนอของท่านเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้นในการคัดเลือกร้านค้า กรณีหากมีความจำเป็น ทางบริษัทฯ อาจมีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในกรณีที่ร้านค้าของท่านได้รับจากพิจารณา บริษัทฯ จะทำการติดต่อไปยังไปท่านตามข้อมูลให้ไว้ เพื่อพิจารณาเงื่อนไขในขั้นตอนต่อไป กรณีหากท่านยังไม่ได้รับการติดต่อหรือร้านค้าของท่านยังไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดพื้นที่ของท่านไว้ในระบบเพื่อความสะดวกในการพิจารณาคัดเลือกร้านค้าในครั้งถัดไป แต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถแจ้งให้เราลบข้อมูลของท่านออกจากระบบของบริษัทฯ ได้ทุกเมื่อหากท่านไม่ต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกพื้นที่ตามเงื่อนไขและกระบวนการพิจารณาภายในของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ โปรดศึกษานโยบายอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่านอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้เอกสารฉบับนี้ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย