ฝาก/ถอนเงินสด
บริการใหม่

ฝาก/ถอนเงินสด ที่เทสโก้ โลตัส

รับฟรี! คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จ มูลค่า 15 บาท

วงเงินทำรายการและค่าธรรมเนียม

ประเภทบัญชีและบัตรเดบิตที่ให้บริการ

บัญชี

บัญชีสะสมทรัพย์และบัญชี กระแสรายวันธนาคารกรุงเทพ

บัตรเดบิต

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ

รายละเอียด

ขั้นตอนการฝากเงินสด เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ

 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ (สามารถทำรายการได้ทั้งบัญชีสะสมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน) พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของผู้ฝากให้กับเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ที่เทสโก้ โลตัส
 • ระบุข้อมูลเพื่อทำรายการฝากเงิน ดังนี้
  • เลขที่บัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์และกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ ที่ต้องการฝาก
  • จำนวนเงินที่ต้องการฝาก (ไม่รับฝากเศษสตางค์ และจะรับฝากธนบัตรใบย่อยและเหรียญ รวมกันไม่เกิน 100 บาท/รายการ)
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ของผู้ฝาก
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการฝากเงินที่แสดงบนหน้าจอ (ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ยอดเงิน และค่าธรรมเนียม) หากถูกต้อง กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อทำรายการ
 • ยื่นเงินสด พร้อมค่าธรรมเนียมให้กับเจ้าหน้าที่แคชเชียร์
 • ตรวจสอบเงินทอน (ถ้ามี) และเก็บใบบันทึกรายการฝากเงินที่ได้รับไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอนการถอนเงินสด ผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ธนาคารกรุงเทพ

 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์ถอนเงินสดจากบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ธนาคารกรุงเทพ (บัตรต้องเปิดให้ใช้จ่ายซื้อสินค้าได้) พร้อมยื่นบัตรเดบิตและแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการถอนกับเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ที่เทสโก้ โลตัส (การถอนเงินสดจะหักจากบัญชีเงินฝากหลักที่ผูกกับบัตรเดบิต)
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการถอนเงิน และค่าธรรมเนียมในการทำรายการที่แสดงบนหน้าจอ หากถูกต้อง กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อทำรายการ
 • ระบุรหัสบัตรเดบิต 6 หลัก และกดยืนยันเพื่อทำรายการ
 • รับเงินสดจากเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ พร้อมตรวจนับให้ถูกต้อง (ยอดเงินที่ได้รับจะเป็นยอดหลังหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินแล้ว) พร้อมเก็บใบบันทึกรายการการถอนเงินไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ :  สงวนสิทธิ์ในการให้บริการถอนเงินเฉพาะแคชเชียร์ที่พร้อมให้บริการและตามชนิดของธนบัตรที่มีอยู่

พร้อมให้บริการ

ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

โปรโมชั่นพิเศษ

สำหรับสมาชิกโลตัส รับฟรี! คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จ มูลค่า 15 บาท และรับ 10 พอยท์โลตัส เมื่อฝาก/ถอนเงินสดที่โลตัส

สำหรับใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อไป ขั้นต่ำ 50 บาท/ใบเสร็จ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 - 4 ม.ค. 2565

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สำหรับสมาชิกโลตัส รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จ มูลค่า 15 บาท และรับ 10 พอยท์โลตัส เมื่อทำรายการฝาก/ถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารกรุงเทพ ที่โลตัส ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2564 - 4 ม.ค. 2565 เท่านั้น
 • คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จสามารถนำไปใช้ได้ที่โลตัส ทุกสาขา
 • คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จ ใช้สำหรับซื้อสินค้าครั้งถัดไป ขั้นต่ำ 50 บาท/ใบเสร็จ ยกเว้น สินค้าประเภทเครื่องดื่มชูกำลัง แอลกอฮอล์ ยาสูบ นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (สูตร 1, 2) สินค้าของศูนย์อาหาร ร้านเวชภัณฑ์พื้นที่เช่า บัตรของขวัญ บัตรเติมเงินมือถือ บิลเพย์เม้นท์ อีซีท้อปอัพ บัตรโทรศัพท์ สินค้าผ่านชำระ กาแฟสด และ ป๊อบคอร์น
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถแลก ทอน คืนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้คูปองเงินสดร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขการใช้คูปองเป็นไปตามที่โลตัส กำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โลตัส ทุกสาขา

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย