บริการถ่ายเอกสาร รับ-ส่งแฟกซ์
บริการถ่ายเอกสาร รับ-ส่งแฟกซ์
ใช้บริการได้จุดบริการ One Stop Service ทุกสาขา

ง่ายดาย สะดวกสบายที่จุดเดียว

ถ่ายเอกสาร A4
เริ่มต้น 1 บาท / แผ่น

รับแฟกซ์
5 บาท / แผ่น

ส่งแฟกซ์
10 - 40 บาท / แผ่น

พร้อมให้บริการถ่ายเอกสารและรับ-ส่งแฟกซ์
ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย