ถ่ายเอกสาร/รับ-ส่งแฟกซ์

เทสโก้ โลตัสเปิดบริการถ่ายเอกสารและรับ-ส่งแฟกซ์ ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส และที่ จุดบริการทางการเงินและ บริการ อื่นๆ (Money and Service Centre)

ง่ายดาย สะดวกสบายที่จุดเดียว

สบาย ๆ ที่จุดเดียว ไม่ว่าจะถ่ายเอกสาร หรือบริการ รับ-ส่งแฟกซ์

ถ่ายเอกสาร A4

ราคาเริ่มต้น 1 บาท/แผ่น

รับแฟกซ์

5 บาท/แผ่น

ส่งแฟกซ์

10-40 บาท/แผ่น

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย