ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com ของท่านและความสัมพันธ์ของท่านกับ Tescolotus.com (Tesco หรือ ‘เรา’ ในที่นี้) โปรดอ่านอย่างระมัดระวังเนื่องจากข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ส่งผลถึงสิทธิและความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายของท่าน หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ โปรดอย่าลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com โปรดทราบว่าการให้บริการใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์ Tescolotus.com นั้น ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ในฐานะผู้ใช้งานที่ได้รับมอบอำนาจแล้วเท่านั้น

 1. การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com
 2. การแก้ไข
 3. การลงทะเบียน
 4. พาสเวิร์ดและการรักษาความปลอดภัย
 5. คลับการ์ด
 6. บริการที่ยกเว้น
 7. ทรัพย์สินทางปัญญา
 8. ข้อจำกัด
 9. การใช้งาน Community Site
 10. ความพร้อมของเว็บไซต์ Tescolotus.com
 11. สิทธิของเว็บไซต์ Tescolotus.com ในการระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน
 12. การรับผิดชอบของเว็บไซต์ Tescolotus.com
 13. เว็บไซต์ภายนอก
 14. การโฆษณาและสปอนเซอร์
 15. วันหมดอายุของบัตรชำระเงิน (Payment Card)
 16. เบ็ดเตล็ด

1. การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com

ท่านสามารถใช้บริการส่วนบุคคลในเว็บไซต์ Tescolotus.com ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ที่กำหนดไว้ ในการเข้าใช้เว็บไซต์ Tescolotus.com ท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้อย่างเคร่งครัด

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะควบคุมดูแลการใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com และร้านค้าออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

2. การแก้ไข

เราอาจมีการปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะ และท่านจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นผ่านทางที่อยู่อีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้เมื่อลงทะเบียน หรือผ่านช่องทางการประกาศในเว็บไซต์ Tescolotus.com ตามแต่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะเริ่มมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com หลังจากที่เราได้แจ้งเตือนท่านแล้ว หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ดังกล่าว กรุณาหยุดใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com และ Online Store หากท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com หลังจากวันที่ข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่นั้นมีผล การกระทำของท่านจะถือว่าเป็นการยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่นั้น

3. การลงทะเบียน

การลงทะเบียนกับเว็บไซต์ Tescolotus.com นั้น ท่านจะต้องมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ โปรดแน่ใจว่ารายละเอียดต่างๆ ที่ท่านให้กับเราเมื่อลงทะเบียนหรือเมื่อใดก็ตามนั้นถูกต้องและสมบูรณ์ ท่านจะต้องแจ้งต่อเราทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านจากที่ให้ไว้เมื่อแรกลงทะเบียน ด้วยการอัพเดทรายละเอียดส่วนตัวต่างๆ

4. พาสเวิร์ดและการรักษาความปลอดภัย

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com ระบบจะขอให้ท่านสร้างพาสเวิร์ดขึ้นมา ท่านจะต้องเก็บพาสเวิร์ดดังกล่าวไว้เป็นความลับและห้ามมิให้เปิดเผยหรือแบ่งปันกับผู้ใด ท่านจะต้องรับผิดชอบกิจกรรมหรือรายการสั่งซื้อใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือส่งให้กับเราภายใต้พาสเวิร์ดของท่าน หากท่านทราบหรือสงสัยว่ามีผู้อื่นรู้พาสเวิร์ดของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อผ่านทางส่วนบริการลูกค้า (โปรดอ่านข้อมูลติดต่อเพิ่มเติมด้านล่าง) ในทันที

5. บริการที่ยกเว้น

บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ Tescolotus.com นั้นไม่รวมถีงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างที่จำเป็นในการเข้าใช้เว็บไซต์ Tescolotus.com หากท่านต้องการเข้าใช้เว็บไซต์ Tescolotus.com จะต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคม เราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้โทรศัพท์หรืออื่นๆ ที่อาจเกิดขี้น

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

เเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ Tescolotus.com ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ฐานข้อมูล แลกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ทางปัญญาอื่นๆ ท่านสามารถอ่านและแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ Tescolotus.com ได้ทางจอคอมพิวเตอร์ จัดเก็บเนื้อหาไว้ในรูปแบบอิเล็คโทรนิคบนแผ่นดิสก์ (แต่มิใช่บนเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย) หรือพิมพ์สำเนาเนื้อหาหนึ่งฉบับเพื่อนำไปใช้ส่วนบุคคลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิใช่การค้า โดยห้ามมิให้ละเมิดลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ใดๆ ท่านไม่สามารถนำเนื้อหาหรือส่วนประกอบในเว็บไซต์ Tescolotus.com ไปผลิตซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน หรือจำหน่าย หรือนำไปใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า โดยไม่มีการขออนุญาตจากเว็บไซต์ Tescolotus.com เป็นลายลักษณ์อักษร

ไม่มีการระบุใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ที่อนุญาตให้ท่านใช้สัญลักษณ์ทางการค้าของเว็บไซต์ Tescolotus.com และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสัญลักษณ์ทางการค้าของ TESCO TESCOLOTUS.COM และ TESCO CLUBCARD อย่างไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น

7. ข้อจำกัด

ห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์ Tescolotus.com เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ละเมิด ก่อกวน หมิ่นประมาท ให้ร้าย ข่มขู่ เป็นภัย หยาบคาย อนาจาร หรือไม่เหมาะสม
 2. ส่งต่อเนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญา หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกฏเกณฑ์ หรือจารีตประเพณี
 3. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อื่นได้ไม่ได้รับอนุญาต
 4. แทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com ของบุคคลอื่น
 5. ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ
 6. แทรกแซงหรือทำลายระบบเครือข่ายหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Tescolotus.com
 7. กระทำหรือส่งต่อหรือจัดเก็บสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าของ

เว็บไซต์ Tescolotus.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการโพสท์เนื้อหาบนเว็บไซต์ Tescolotus.com หรือการลบเนื้อหาที่ถูกโพสท์เรียบร้อยแล้วบนเว็บไซต์ Tescolotus.com

ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราสำหรับการสูญเสียทั้งหมด หนี้สิน หรือค่าใช้จ่ายที่ทำให้เราเดือดร้อน ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้คำตัดสินอันเป็นที่สิ้นสุดของศาล และการชำระค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปในข้อตกลงใดๆ อันมีสาเหตุหรือเกี่ยวเนื่องกับ:

 1. การเรียกร้องจากบุคคลที่สามว่าการใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com ของท่านนั้น เป็นการใส่ร้าย หมิ่นหรือละเมิดผู้อื่น หรือมีการใช้พฤติกรรมที่หยาบคายหรือลามกอนาจาร หรือเป็นการผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 2. การเรียกร้องจากบุคคลที่สามว่าการใช้งาน Community Site ของท่านละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดก็ตาม
 3. ค่าปรับหรือสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม โฆษณา หรือการค้า หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน Community Site ของท่าน

8. ความพร้อมของเว็บไซต์ Tescolotus.com

แม้ว่าเว็บไซต์ Tescolotus.com มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน เราไม่สามารถให้คำสัญญาได้ว่าบริการของเว็บไซต์ Tescolotus.com จะตอบโจทย์ความต้องการของท่าน เว็บไซต์ Tescolotus.com ไม่สามารถการันตีได้ว่าการบริการนั้นจะปราศจากข้อบกพร่อง หากเกิดข้อบกพร่องใดๆ ในการให้บริการ ท่านสามารถรายงานได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทางอีเมลได้ที่ Customer-Service@th.tesco.com เราจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Teco.com ของท่านอาจถูกจำกัดในบางโอกาสเมื่อมีการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา หรือเมื่อมีการนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการใหม่ เว็บไซต์ Tescolotus.com จะพยายามดำเนินการให้เว็บไซต์สามารถใช้บริการได้ดังเดิมให้เร็วที่สุดที่สามารถทำได้

9. สิทธิของเว็บไซต์ Tescolotus.com ในการระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน

เว็บไซต์ Tescolotus.com อาจระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านทันทีตามวิจารณญาณของหรือหากท่านฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

ท่านสามารถยกเลิกข้อตกลงเหล่านี้ได้เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านดำเนินการเช่นนี้แล้ว ท่านจำต้องยุติการใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com

การระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนและสิทธิของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com จะไม่มีผลต่อสิทธิและความรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

10. การรับผิดชอบของเว็บไซต์ Tescolotus.com

Tescolotus.com เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ Tescolotus.com โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ท่านจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยตัวท่านเอง เว็บไซต์ Tescolotus.com ให้บริการข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแหล่งที่มาอื่นๆ และในขณะที่เว็บไซต์ Tescolotus.com พยายามที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ Tescolotus.com นั้นถูกต้อง ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสูง แต่เราจะไม่รับผิดชอบหากไม่มีเหตุอันสมควร เว็บไซต์ Tescolotus.com จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเลยหรือผลที่ตามมาจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวหรือจากปัญหาทางเทคนิคที่ท่านพบจากการใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com หากเว็บไซต์ Tescolotus.com ได้รับแจ้งว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง เราจะพยายามแก้ไขข้อมูลนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังต่อไปนี้:

 1. อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือการเชื่อมต่อทางโทรคมนาคมของท่านไม่รองรับเว็บไซต์ Tescolotus.com
 2. ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงข้อผิดพลาดหรือการหยุดชะงักของเว็บไซต์ Tescolotus.com
 3. ความไม่เหมาะสม ไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่ถูกต้องของเว็บไซต์ Tescolotus.com
 4. เว็บไซต์ Tescolotus.com ไม่สามารถทำตามความประสงค์ของท่านได้

ตามขอบเขตอำนาจของกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านยอมรับว่าเราจะไม่แสดงความรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามในความเสียหายที่ตามมาหรือไม่ได้เจตนาให้เกิดขึ้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียเงินออมที่จะได้รับ การสูญเสียเงินที่ใช้จ่าย การสูญเสียความเป็นส่วนตัว และการสูญเสียข้อมูล) หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม เกิดขึ้นเป็นพิเศษ หรือมาจากการลงโทษใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Tescolotus.com

ไม่มีเนื้อหาส่วนใดในย่อหน้านี้ที่มีผลต่อการรับผิดชอบของเว็บไซต์ Tescolotus.com อันเกี่ยวเนื่องกับสินค้าที่จำหน่ายผ่าน Online Stores

ไม่มีเนื้อหาส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่แสดงว่าเว็บไซต์ Tescolotus.com จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บทางร่างกายและการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากการละเลยของเรา

การตอบรับการสั่งซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งสินค้าออกไป ซึ่ง ณ เวลานั้นจะมีการทำสัญญาซื้อขาย และท่านจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับรายการสินค้าที่สั่ง

11. เว็บไซต์ภายนอก

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของเว็บไซต์ Tescolotus.com เราจึงรวบรวมลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เว็บไซต์ Tescolotus.com ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในอินเตอร์เน็ตหรือหน้า World Wide Web ใดๆ ที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์ Tescolotus.com

12. การโฆษณาและสปอนเซอร์

บางส่วนของเว็บไซต์ Tescolotus.com อาจมีการโฆษณาหรือสปอนเซอร์ เจ้าของโฆษณาหรือสปอนเซอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลให้เนื้อหาที่นำเสนอในเว็บไซต์ Tescolotus.com นั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหาที่ใช้โฆษณาหรือสปอนเซอร์

13. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้น จะถูกตัดสินโดยศาลประเทศไทยเท่านั้น

14. การใช้งาน Community Site

Community Site แต่ละหน้าในเว็บไซต์ Tescolotus.com อนุญาตให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันผ่านทางกระดานข้อความและกระทู้ของผู้ใช้อื่นได้ เราแนะนำว่าท่านไม่ควรโพสต์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใน Community Site ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม (ยกตัวอย่างเช่น ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน)

ท่านไม่สามารถใช้งาน Community Site เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. ตัดต่อข้อมูลเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ก่อความรำคาญ หมิ่นประมาท ใส่ร้าย เหยียดเชื้อชาติ ละเมิด ข่มขู่ เป็นภัย หยาบคาย อนาจาร หรือน่ารังเกียจ
 2. ส่งต่อเนื้อหาที่ส่งเสริมให้กระทำความผิดทางอาญา ส่งผลไปถึงการรับผิดชอบความผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 3. ส่งต่อเนื้อหาที่มีโฆษณาหรือข้อมูลส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ อีเมลขยะ จดหมายลูกโซ่หรือ “สแปม”
 4. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 5. แทรกแซงการใช้งานหรือความบันเทิงของบุคคลอื่นในการเข้าใช้ Community Site
 6. สร้าง หรือส่งต่อ หรือจัดเก็บสำเนาเนื้อหาในรูปแบบอิเล็คโทรนิคที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ
 7. ปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น
 8. อ้างอิงที่อยู่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งภายนอกเว็บไซต์ Tescolotus.com หรือ
 9. โฆษณาประชาสัมพันธ์

เทสโก้มิได้ควบคุมเนื้อหาที่แสดงอยู่ใน Community Site อย่างไรก็ตาม เทสโก้ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะโพสต์เนื้อหา ลบเนื้อหาที่ถูกโพสต์บน Community Site และติดต่อท่านเมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ท่านเพิ่มเติมลงใน Community Site เทสโก้อาจดำเนินการตรวจสอบหรือแก้ไขเนื้อหาของ Community Site เพราะฉะนั้น หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาใดใน Community Site ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยกดปุ่มเลือก “รายงานเนื้อหาไม่เหมาะสม” เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะถูกลบออกจากCommunity Site หากเรามีเหตุผลอันสมควรในการเชื่อว่าเนื้อหาที่ท่านแสดงใน Community Site ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เราจะติดต่อผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง

เทสโก้มิได้เป็นตัวแทนในการรับรองความคิดเห็น คำแนะนำ ข้อมูล หรือถ้อยแถลง ที่แสดงอยู่ในกระดานข้อความโดยบุคคลที่สาม ท่านเป็นเพียงบุคคลเดียวที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อความที่ท่านโพสต์ลงในกระดานข้อความ และความคิดเห็นที่แสดงออกของแต่ละบุคคลไม่ได้เป็นสิ่งแสดงแทนความคิดเห็นของเว็บไซต์ Tescolotus.com

ท่านจะต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. การเรียกร้องจากบุคคลที่สามว่าการใช้งาน Community Site ของท่านเป็นการใส่ร้าย หมิ่นหรือละเมิดผู้อื่น หรือมีการใช้พฤติกรรมที่หยาบคายหรือลามกอนาจาร หรือเป็นการผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 2. การเรียกร้องจากบุคคลที่สามว่าการใช้งาน Community Site ของท่านละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดก็ตาม
 3. ค่าปรับหรือสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม โฆษณา หรือการค้า หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน Community Site ของท่าน

โดยการเสนอเนื้อหา ท่านได้อนุญาตให้เทสโก้ผลิตซ้ำ ดัดแปลง แปล นำเสนอ เผยแพร่ เนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งและในรูปแบบใดก็ได้ตลอดไป โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่ผูกขาดไว้แต่เพียงผู้เดียว

ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อต่อการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขของ Community Site

15. แบบสำรวจลูกค้า

เราอาจติดต่อท่านโดยขึ้นอยู่กับการแสดงความคิดเห็นที่ท่านได้ให้ไว้จากการสำรวจแบบข้อเขียนของฝ่ายบริการลูกค้าต่อการสั่งซื้อสินค้า

16. เบ็ดเตล็ด

ท่านไม่สามารถมอบหมาย มอบสิทธิ์ หรือถ่ายโอนสิทธิของท่านภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้

หากพบว่าข้อกำหนดใดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะโดยอำนาจตัดสินของศาล การเป็นโมฆะของข้อกำหนดนั้นจะไม่กระทบกับข้อกำหนดที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเดิม

หากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข และเว็บไซต์ Tescolotus.com ละเลยการฝ่าฝืนที่เกิดขึ้น เว็บไซต์ Tescolotus.com จะยังคงได้รับอำนาจในการใช้สิทธิ์และการเยียวยาได้หลังจากวันที่เกิดการฝ่าฝืน หรือในสถานการณ์อื่นที่ท่านฝ่าฝืนข้อลกลงและเงื่อนไข

เว็บไซต์ Tescolotus.com จะไม่รับผิดชอบต่อการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ที่เกิดจากสภาวะที่อยู่เหนือการควบคุมของเว็บไซต์

บุคคลใดที่มิได้มีส่วนในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่มีสิทธิ์ภายใต้ Contract (Rights of Third Parties) Act 1999 เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ แต่จะไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาของบุคคลที่สามที่ปรากฏนอกเหนือไปจากกฎหมายนั้น


เว็บไซต์ Tescolotus.com ครอบครองและดำเนินการโดย บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด
โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10230

หากท่านมีข้อสงสัยใด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ Customer-Service@th.tesco.com

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย